Na jeseň trávu na lúke pekne zarovnám

Z hľadiska využitia máme na našich pozemkoch celkom štyri druhy trávnatých povrchov. Trávnatý dvor pri dome, trávu medzi kríkmi a malými ovocnými stromami, kde sa často pohybujeme a potom dve plochy v sadoch. Jedna v extenzívnom sade so starými vysokmennými odrodami a jeden novozakladaný sad na lúke, kde staré stromy boli všetky odstránené. Aj tu sa pohybujeme veľmi často, najmä pri prechádzke so psíkom. Kým pri dome kosíme výlučne motorovou kosačkou s košom, v „malom sade“ v kombinácii so stredným krovinorezom, veľké sady poznajú výlučne silné krovinorezy.
Všetka vysoká tráva je určená na mulčovanie, preto sa lúky kosia dva alebo trikrát do roka, občas sú v nich vykosené chodníky, aby sme najmä po daždi nechodili vo vysokej mokrej tráve. A nekosí sa všetko naraz, ale postupne, aby vždy niekde ostala okrem nízkej trávy aj stredne vysoká a minimálne štvrtina plochy bola kvitnúca. Je to nie len estetický prvok a ochrana biodiverzity hmyzu, ale slúži to tiež k regulácii podpovrchovej vody, aby pôda kompletne nevyschla. Samozrejme, že potom na konci sezóny nie je celá 16 árová lúka v jednom ažúre.

Preto každý rok na posledné kosenie nastupujem aj na tento nový sad s motorovou kosačkou, z ktorej zvesím zberný kôš a pokosenú rozmulčovanú trávu nechám rozprestretú na lúke. Pretože je tu miestami slušný svah, kým krovinorezom kosím po dĺžke od stredu ku krajom a do svahu, posledná kosba kosačkou ide po vrstevniciach. Jednak sa mi to ľahšie tlačí, jednak celú plochu skosím prakticky naraz, tento rok som ale zvládol na trikrát v priebehu týždňa, pre iné povinnosti a krátke dni.

Vo výsledku je takáto lúka, na ktorú vidíme zo záhrady a kam často chodíme so psíkom, pekná na pohľad celú zimu a jar, jednak sa potom dobre kosí na jar, keď je tráva rovnomerná čo do veľkosti aj hustoty.


Ako bude reklama vypadať?
-
Trvala reklama tu len za 250 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup


Komentovať