Je mulčovanie moderný spôsob pestovania?

„Mulčovanie je moderný spôsob pestovania,“ počul som spoza plota odpoveď na otázku malej dievčiny, prečo je okolo zeleniny na zemi slama. Prišla na návštevu a pri prechádzke záhradou ju prekvapilo, že je to tam iné, ako je zvyknutá u nich doma. Všetky rastliny, jahody aj zelenina, majú svoje vyhradené miesto, no namiesto holej zemi, po ktorej sa chodí, pravda iba ak nieje po daždi, je okolo stoniek všade slama po zemi. Človek sa až bojí vstúpiť tam.

Mňa osobne teší, keď sa mladý človek zaujíma o veci okolo seba. A hoci viem, že som ako malý štupeľ iritoval svojich rodičov večne sa opakujúcou otázkou „Prečo?“, v podstate túto otázku mám rád bez ohľadu na vek toho, kto ju kladie. A vždy sa snažím vyčerpávajúco odpovedať a uspokojiť zvedavosť, či už malých detí, detí v záujmovom krúžku alebo návštev v našej záhrade. Pretože sám považujem kladenie otázky „prečo“ za kľúčové v ďalšom vývoji jedinca aj spoločnosti. A tiež už zo skúsenosti viem, že kto si otázku „prečo“ nekladie, tak ten vykonáva často zbytočnú, monotónne sa opakujúcu činnosť. Stále a dokola. Pretože mu to ktosi v minulosti tak povedal, nakázal alebo to niekde videl. A tak to opakuje stále dokola. Je úplne jedno, či za pásom alebo v záhone.

Osobne si myslím, že mulčovanie nie je moderný spôsob pestovania. Ani nie je novo vynájdený. Pokrývanie obnaženej pôdy vrstvou iných rastlín a ich zvyškov je v prírode bežné a úplne prirodzené a vôbec nie nové. Príroda to tak robí už dávno. Osobne si to nepamätám, ale myslím, že už milióny rokov. Veď sa len prejdite po lese, ihličnatom či listnatom a pozrite sa pod nohy. Čo vidíte? Napadané lístie alebo ihličie. Žiadna holá obnažená zem. Buď je tam vrstva lístia alebo tam rastú iné rastliny, pod nimi tráva. Alebo zas to lístie.

To len niektorí ľudia, až priveľmi upäto sledujúci mainstreamové záhradkárske časopisy a TV magazíny, všetko pod vplyvom učených ľudí z ešte učenejších vysokých škôl objavujú Ameriku. Alebo im je len pomaly, postupne, táto „Amerika“ ukazovaná? Ako sa písalo kedysi: Mierny pokrok v medziach zákona (komercie)?

mulčované vyvýšené záhony

Iste, dalo by sa polemizovať nad tým, že čo som doteraz nevedel, je (pre mňa) nové. Dalo by sa polemizovať aj nad tým, prečo ľudia niektoré veci neobjavia skôr, veď sú tiež na internete. Pravda, to by sme si pojem „internet“ nemali zamieňať za pojem „facebook“, o ktorom už všetci, okrem jeho prostých používateľov, vedia, že je nástrojom komercie a moci.

Niekto aktívne hľadá ďalšie alebo iné možnosti, niekto pasívne čaká, čomu bude podhodené. Niekto sa zaujíma, ako a prečo „veci“ fungujú a ako to využiť vo svoj prospech a niekto sa spokojí s vonkajšími prejavmi a jednoduchými odpoveďami. Asi som náročný, keby som na otázku dievčaťa očakával odpoveď v zmysle: „Mulčovanie je taký spôsob pestovania, pri ktorom sa šetrí námaha záhradkára aj voda v pôde a dosahujú sa lepšie výnosy zeleniny. Pri ktorom sa šetria peniaze za nákup už nepotrebných prípravkov a hnojív a pestuje sa zdravá zelenina. Pri ktorom sa neokopáva a menej zalieva.“

No ale čo by bolo potom s tou motykou v jej ruke?


Ako bude reklama vypadať?
-
Trvala reklama tu len za 250 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup


Komentovať