Čo je to nemecká kopa?

nemecká kopa Pri pestovaní zeleniny v malých záhradkách často narážame na dva problémy. Prvým je ten, ako čo najefektívnejšie využiť plochu záhrady k čo najväčším výnosom zeleniny. A druhým, ako čo najefektívnejšie zlikvidovať odpad, ktorý nám v záhrade vzniká. Či už sa jedná o rôzne vňate a zvyšky zeleniny po zozbieraní úrody alebo o konáre, ktoré sme zrezali z ovocných stromov.

Ak slovo „zlikvidovať“ nahradíme slovom „zrecyklovať“, tak potom sme už blízko k riešeniu oboch problémov. A namiesto využitia plochy hľadajme využitie priestoru a máme pred sebou odpoveď: Nemeckú kopu

Nedávno som písal o vyvýšených záhonoch a ich výhodách. Nemecká kopa je istou variantou vyvýšených záhonov, či skôr, vyvýšené záhony sa vyvinuli z nemeckej kopy. Ak nechceme budovať ohradenia z rôznych materiálov a po „spotrebovaní“ materiálu ich opäť rozoberať, tak nemecká kopa je možnosťou rýchleho a efektívneho založenia záhonu, ku ktorému sa nemusíme zohýnať a ktorý má vlastné vykurovanie. Pôda v nemeckej kope môže mať podľa zloženia teplotu až o 4 stupne vyššiu, ako je teplota okolia, teda zelenina v nemeckej kope rastie rýchlejšie.

nemecká kopa

Nemecká kopa nie je len kopa hliny. Vo svojom vnútri obsahuje všetok drevený a rastlinný odpad zo záhrady, doporučuje sa pridať hnoj. To všetko tvorí zmes, ktorá svojím rozkladom produkuje teplo a kompost. Teplo zužitkujú rastliny hneď, kompost po rokoch použijeme v celej záhrade.

Celková plocha takejto kopy je vyššia, ako je plocha základne, na ktorej nemecká kopa stojí. Takže môžeme vypestovať viacej zeleniny. Tým, že je kopa teplejšia, môžeme priesady vysadiť skôr a pozdejšie zberať úrodu, keď už v bežných záhonoch pre nízku teplotu okolia nerastie. Pri správnom rozložení druhov, ktoré dozrievajú postupne, tak dopestujeme podstatne viac, ako pri bežných postupoch. Navyše sa zbavíme všetkého odpadu v záhrade spôsobom, ktorý ho nelikviduje, ale vracia rozkladom späť do pôdy, z ktorej vzišiel.

Bežne záhradkári viničné prúty, konáre zo stromov, lístie či pokosenú trávu pália. Okrem toho, že je smrad všade okolo, tak vlastne likvidujeme hmotu a ochudobňujeme pôdu. Rozkladom rastlinných zvyškov do nej vraciame živiny späť, takže nám lepšie rastú naše plodiny.

Zákaz pálenia v záhradách majú hádam v každej obci. Rovnako ako povinnosť rastlinný odpad odviezť či odovzdávať nejakej firme na spracovanie. No prečo by sme mali tento cenný materiál dávať niekomu, kto na ňom a na nás zarobí, keď ho môžeme sami využiť vo vlastnej záhrade pre vlastný prospech? Využitím tohto materiálu, ktorý je často považovaný za odpad a je na obtiaž, ušetríme aj peniaze za nákup substrátu, ktorý si takto postupne vytvoríme sami. A zlepšíme kvalitu pôdy aj bez chemického prihnojovania.

Zásady stavby nemeckej kopy a správne rozvrstvenie materiálu do nej popíšem v nasledujúcom článku spolu s názornými fotografiami. Zatiaľ svoj rastlinný odpad a hlavne drevené konáre odložte vo svojej záhrade, ešte sa vám zídu.


Ako bude reklama vypadať?
-
Trvala reklama tu len za 250 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup


Komentovať