Lisovacie kontajnery

abroll S prichádzajúcou jarou sa zvyšuje počet záhradkárov z kolónii a zintenzívňuje sa práca okolo záhradiek. Okrem rýľovania a iných namáhavých prác, spojených so záhradničením najmä ľudí, ktorí záhradky nemajú, sú tu aj iné povinnosti. Kto nestihol, musí ostrihať vinič, lebo hrozno sa urodí len na nových výhonkoch. A jarný rez si zaslúžia aj ovocné stromky, pretože jednak potrebujeme dostať vzduch a slnko do koruny, aby ovocie dobre dozrelo, jednak potrebujeme koruny stromov formovať.
A všetko to sprevádza vytváranie háld odpadu. Vetvy stromov nemusia byť odpadom, ktorý treba spáliť, pokiaľ teda nemáte stromy napadnuté chorobami a je potrebné zabrániť ich šíreniu. Hoci rôzne miestne vyhlášky pod hrozbou pokuty nás nútia odovzdávať tento vraj odpad do zberní, tak pre záhradkárov sa jedná o cennú surovinu. Do kompostu alebo vyvýšených záhonov. A rozumný poľnohospodár vracia do pôdy všetko, čo z nej vzišlo a nespotrebuje, pretože si je vedomí kolobehu živín v prírode.

Lenže haluze a tráva nie je jediný odpad, ktorý vzniká v záhrade. Predsa len si občas donesieme do záhrady vodu v PET fľaši, nejaký ten postrek z obchodu a rôzne iné drobnosti. Rozumný mestský úrad postaví na parkovisko pri bráne do záhradkárskej osady kontajner na odpad a raz za čas ho vyvezie. Bohužiaľ, tých rozumných úradníkov býva málo, preto nezriedka vidíme prázdne PET fľaše porozhadzované po járkoch za plotom záhradkárskej osady. Nechvem nijako ospravedlňovať takýchto vandalov, ale myslím si, že na vine je aj tak mesto. Ľudia by radi odhodili odpad na určené miesto, ale mestský úrad sa zmôže len na poslanie výmeru na daň za záhradku koncom februára. Tým sa jeho aktivita voči záhradkárom končí.

ask10-24-1

Avšak videl som aj mestá, kde na záhradkách majú lisovacie kontajnery na komunálny odpad, takže záhradkári majú čisto v záhradkách, mesto popri cestách a smeti končia tam, kde majú. Navyše, lisovacie kontajnery dokážu efektívne zlisovať komunálny odpad a tým zefektívniť jeho spracovanie a likvidáciu. Zrejme sú niektorí úradníci tiež záhradkári.Komentovať