Nové vedenie pre černice

Pre pestrosť ovocia a jeho dozrievanie rozložené do dlhého časového obdobia pestujeme v záhradke veľa druhov rastlín. Medzi inými aj černice. Tie na konci záhrady, divé černice, sa dokážu o seba postarať samé, spolu so šípkami. Sem tam ich očistíme a potom už len oberáme. Ale záhradné černice, ktorým sme vyhradili miesto popri severnom plote, potrebujú aj nejakú starostlivosť. Medzi inými aj vedenie, na ktorom sa môžu dlhé prúty pnúť. Na jeseň som dokončil novú ľahkú konštrukciu.
Teoreticky by sme mohli černicové dlhé haluze priviazať aj k plotu. Keby bol plot dosť vysoký a keby bol pevný. Pletivový plot je ale starý a jeho drevené stĺpy dole nahnité, nedávno som stĺpy spevňoval. A snaha o spoločný postup pri jeho oprave so susedom zlyháva. Či už budme plot opravovať alebo nahradzovať vŕbovým, černicové šlahúne by nám komplikovali život. Preto som postavil osobitné vedenie pre ne.

Základom sú moje obľúbené zemné vruty priemeru 68 mm a dĺžky 650 mm. Podľa vysadených černíc mi vyšlo osadiť štyri skrutky. Odmeral som si vzdialenosť od plota aj od jednotlivých sadeníc a označil si miesta pre skrutky kolíkmi. Potom som za pomoci kľúča na zemné skrutky a stĺpovej vodováhy, aby boli zakrútené kolmo, zakrútil zemné vruty do zeme a nechal ich trčať pár cm nad zemnou.

Do vrutov sú osadené oceľové okrúhle stĺpy priemeru 48 mm, po ustavení skrutkami M8 vodováhou do kolmice sú fixované drveným kamenivom frakcie 4-8.

Aby som si uľahčil montáž dvoch radov drôtov, použil som hotové komponenty k pletivovým plotom. Vďaka tomu som to mal rýchlo namontované. Na krajných stĺpoch som spojil objímky na stĺpy s napínákmi, sú v strede a na vrchu stĺpov.

V každom rade je dvojica drôtov, aby černicové prúty nebolo treba k vedeniu viazať, ale ich stačilo len medzi dvojicu drôtov vstrčiť. Objímka s napínákom dovoľuje ich napínanie po jednom. Na jednej strane je oceľový drôt priemeru 2 mm upevnený k matici spájajúcej objímku s napínakom a na druhej do napínáka, druhý drôt v rade je upevnený naopak. Každý drôt tak napnem vtedy, keď budem potrebovať, bez vplyvu na druhý drôt vo dvojici.

Pred konečným napnutím drôtov som ich upevnil v dvom stredovým stĺpom. Opäť pomocou hotových plastových držiakov s oceľovým hákom. Stačilo na vymeraných miestach akuvŕtačkou urobiť otvor a vložiť najprv plastový kus, do háčika vložiť vodiaci drôt a vtlačiť do plastu. Tým je celá konštrukcia pre černice hotová.

Pomocou zemných skrutiek je vedenie černíc rýchlo hotové. Netreba kopať jamy ani betónovať v záhrade a čakať, kým budú stĺpy pevne v zemi. Celá práca ide rýchlo, bez zbytočnej námahy a ak by sme si miesto pre černice náhodou vybrali o pár rokov inde, stĺpy dokážem zo zeme vybrať podstatne rýchlejšie, ako zabetónované a bez poškodenia ich viem znova použiť.


Ako bude reklama vypadať?
-
Trvala reklama tu len za 250 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup


Komentovať