Dajte pozor, od koho pýtate radu

Kedysi sa odborné informácie získavali z knižiek. Kto mal šťastie alebo možnosť, kúpil si knihy domov, aby mohol do nich kedykoľvek nazrieť. Kto nemal, bol odkázaný na knižnice, kde za mierny poplatok mal prístup k mnohým knihám, pravda ak neboli práve vypožičané. Takže nebolo možné získať želanú informáciu okamžite, bolo treba aj toto plánovať. Na druhej strane mal človek zvedavý takmer istotu, že sa mu vždy dostane fundovanej, odbornej a správnej informácie.
Dnes je situácia iná, papierové knihy takmer nikto nečíta, každý hľadá riešenia na internete. A tak rôzne blogy, weby a diskusné fóra sú plné opakujúcich sa riešení tých istých problémov. Lebo ľahšie je napísať otázku, ako si prečítať desiatky článkov, keď hľadáme riešenie na svoj problém.

Radu dostaneme prakticky okamžite, často veľa rád rôznych verzií. A aj protichodných. Čo pri pestovaní kalerábov jeden odporúča, druhý zatracuje. Čo je pri jablkách pre jedného samozrejmosťou, je pre iného zakázané. Tak ktorú radu si vybrať?

Ako s obľubou hovorím, ak si objednávam nejaké práce od dodávateľa, musím to ovládať. Nie, aby som si všetko urobil sám, ale aby som odkontroloval správnosť práce robotníkov. Rovnako je to aj pri pestovaní. Lenže ak aj niečo viem a radia mi niečo úplne iné, ako sa rozhodnúť správne a čo urobiť?

Nie je odborník ako odborník

Najvypuklejšie som si to uvedomil, keď som sa chystal chovať sliepky. S predstihom som študoval rôzne weby aj diskusné fóra a snažil sa nasať čo najviac vedomostí, ktoré budem neskôr potrebovať, aby sa naše nosnice mali u nás čo najlepšie, boli zdravé a niesli nám veľa chutných vajec.

Keď sa „vo veci“ vyznáte, automaticky filtrujete hlúposti od užitočných rád, automaticky rozdeľujete syntetické postupy od prírodných. No ale keď ste v obore nováčik? A potom mi to, ako som ďalej čítal rôzne rady na rovnaké otázky, došlo! Inú radu vám dá profesionál, ktorý chová „doma“ tisíce sliepok a prakticky sa živí predajom vajec aj kuraciny a inú dostanete od gazdu, ktorý má dvadsať sliepok, aby bolo dosť pre jeho rodinu. Kým ten prvý to má na kšeft pre cudzích, ten druhý to má pre seba a svoju rodinu. Kým prvý vlastne ani neje, čo dochová, ten druhý neje to, čo sám nedochová.

Samozrejme, že oba prístupy sú diametrálne odlišné a preto sú aj rady často protichodné.

A rovnako je to aj v oblasti pestovania zeleniny a ovocia. Inak sa na „povinné“ postreky ovocných stromov a ich „zaručené“ odrody pozerá „záhradkár“, ktorý takmer celú svoju produkciu predá a ide mu o kšeft, ako záhradkár, ktorý pestuje vo voľnom čase, nejde u maximálne výnosy ani v kilách ani v eurách, ale dbá na zdravú produkciu a tým aj zdravie svoje rodiny a nikdy nič nepredal, všetko sami zjedli. Či už surové alebo spracované.

Vedomosti a skúsenosti

Niekto medzi týmito pojmami nerozlišuje. Vedomosti získate štúdiom kníh, odborných časopisov, vysokoškolských skrípt, publikácií slovutných pánov profesorov a tiež predajcov moderných odrôd a držiteľov rôznych majetkových práv k šľachteným produktom a hybridov. Takto vzdelaní odborníci sa budú snažiť uplatniť získané vedomosti v praxi. Jednak aby zúročili vynaložený čas a prostriedky, jednak aby (sami pred sebou) obhájili naučené postupy ako správne. A vyhli sa neúspechom, ktoré ich stoja peniaze. Žiaľ minú ich aj nezamýšľané vedľajšie účinky vo forme náhodného úspechu. Veď „Toto sme sa takto učili“.

Skúsenosti získame len vlastným skúšaním. Na jednej strane naučených vedomostí, čím môžeme potvrdiť, že také postupy a metódy naozaj fungujú a teda poskytujú vopred dané výsledky. Ale tiež môžeme zistiť, že niektoré z naučených postupov v našich podmienkach (klímy, vlhkosti a druhu pôdy…) nefungujú, teda že výsledný produkt je ďaleko od deklarovaných vlastností, úžitku.
Môžeme však experimentovaním v rozpore s naučenými vedomosťami alebo v rámci „tesne vedľa“ definovaných podmienok získať skúsenosti, že niečo môže ísť (v našich podmienkach) lepšie, ľahšie, rýchlejšie, lacnejšie, s väčším výnosom.

Od koho by ste chceli dostať radu? Od človeka, ktorý vyskúša aj to, čo nefunguje aj to čo funguje najlepšie, alebo od človeka, ktorý vyskúšal len to, čo sa v školách naučil a nemá odvahu skúsiť nič iné, lebo by prišiel o vypočítaný a zaručený zisk?


Ako bude reklama vypadať?
-
Trvala reklama tu len za 250 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup


Komentovať