Koľko trvá katastru zmena majiteľa záhrady

Keď sme mali vyhliadnutý pozemok na záhradu a boli rozhodnutí ho kúpiť, tak nás samozrejme zaujímalo aj to, ako dlho bude celý prevod trvať, čo všetko treba urobiť a kedy budeme právoplatnými vlastníkmi pozemku a kedy budeme môcť robiť všetky opravy a úpravy na už skutočne našom pozemku a vo svojej záhrade. Pretože kým nemáme list vlastníctva, stále nie je pozemok náš, hoci je podpísaná zmluva a pôvodný majiteľ nám dovolil naň vstupovať.
Celá doba trvania kúpy a prevodu pozemku na nového vlastníka nás zaujímala aj preto, že sme mali v úmysle hneď na jar začať s čistením pozemku a jeho prípravou na založenie novej úrody. A ako pre vyvýšené záhony, tak pre výsadbu stromov sú niektoré termíny vhodné viac a niektoré menej. Radi by sme mali už prvú jeseň nejaké ovocie a zeleninu z novej záhrady a mohli tak tú starú a malú opustiť. A hoci v januári sa zdala zima ešte tuhá, oteplenie mohlo prísť kedykoľvek. A škoda by bolo strácať čas.

Okrem štúdia informácií na internete som navštívil aj moju známu notárku. V kocke sa dajú zistené informácie zhrnúť asi takto:

– Zmluvu o prevode vlastníckych práv k pozemku môže spísať ktokoľvek alebo aj právnik, podpisy pod zmluvou musia byť overené notárom alebo matrikou minimálne u osoby predávajúcej. Za overenie sa platí, tak isto za zostavenie zmluvy právnikom.

– Návrh na vklad do katastra spolu so zmluvou treba podať spolu s poplatkom 66 eur a kataster (Okresný úrad) má lehotu 30 kalendárnych dní, aby o vklade rozhodol alebo ho zamietol pre chyby v návrhu alebo nedostatky v zmluve.

– Alebo dohodu predávajúceho a kupujúceho zapíše notár do Notárskej zápisnice, účastníci ho môžu poveriť opravou zjavných chýb v zmluve a súčasne podaním návrhu na vklad do katastra. Aj je návrh podávaný elektronicky a pred ním je podaný Návrh na zamýšľaný vklad, klesne cena za úkon na 18 eur a trvá to celé 20 kalendárnych dní.

– Notár, právnik alebo banka môžu uložiť peniaze kupujúceho do depozitu, odkiaľ budú poukázané na účet predávajúceho po zápise zmeny vlastníka k nehnuteľnosti na katastri. Všade sa za to platí, ale len u notára sú peniaze chránené pred exekútorom (keby to náhodou hrozilo).

Naša voľba bola jasná. Najrýchlejšie a celkovo najlacnejšie je požiadať notára o spísanie zápisnice a podanie návrhu na vklad a prípadne aj o notársku úschovu peňazí. Keďže predávajúci nemal proti takému postupu námietky a dokonca nepožadoval ani zloženie kúpnej ceny u notára, dohodol som termín, odovzdal všetky náležitosti ku zmluve a v určený deň sme sa stretli a po prečítaní zmluvy ju podpísali. Začala plynúť dvadsaťdňová lehota.

Kedy dostanem list vlastníctva ?

Nikdy. Bejvávalo. Teraz to funguje inak. Okresný úrad povolí vklad do katastra a zapíše vás ako nového vlastníka pozemku. Túto skutočnosť sa najskôr dozviete na internetovej stránke katastra. Úrad má totiž ďalšiu lehotu 30 dní, v ktorej vám pošle Rozhodnutie o povolení vkladu. Nechápem, prečo nie hneď na druhý deň, prečo sa tieto dokumenty nemôžu centrálne tlačiť, baliť a rozosielať ako faktúry od mobilných operátorov, ale jednoducho si na dokument o tom, že ste sa stali právoplatným majiteľom pozemku, chvíľu počkáte. A listu vlastníctva sa nedočkáte vôbec. Tie sa už neposielajú. Ak chcete, musíte oň kataster požiadať alebo si ho vytlačiť z internetu.

Kto to nevie, dozvie sa túto „sladkú novinu“ takmer o dva mesiace. Byrokracia vládne Slovensku, občan má len platiť a čušať.


Ako bude reklama vypadať?
-
Trvala reklama tu len za 250 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup


Komentovať