Krajné stĺpy plotov potrebujú vzpery

Aby plot pekne rovno stál, na to nestačí iba osadiť stĺpy kolmo. Zavesené pletivo stĺpy zaťažuje nie len kolmo dole, ale pri napínaní aj do bokov. Preto je potrebné v pravidelných rozostupoch kolmé stĺpy plotov opatriť šikmými vzperami. Osadiť stĺpy na zemné skrutky nie je problém, ušetrí sa tým kopa času, materiálu a aj fyzickej námahy. No dajú sa osadiť na zemné skrutky aj šikmé vzpery? Odskúšal som si to niekoľkokrát a tu je môj postup aj názor na výsledok.
Pletivo je dodávané zväčša v balíkoch o dĺžke 25 m. Zvárané pletivo sa upevňuje na každý stĺp, štvorhranné pletivo na napnuté drôty. A práve toto napínanie priťahuje krajné stĺpy jednotlivých sekcií k sebe, ohýna ich do stredu sekcie. Aby sa tomu zabránilo, je treba stĺpy podoprieť. Nestačí len pridať šikmú rúru a zakopať ju do zeme, pretože by bola do tej zeme vtlačená. Preto sa betónové alebo oceľovú vzpery bežne betónujú do zeme. No keď sa dajú na zemné vruty osadiť stĺpy, prečo by sa nedali do nich zapustiť aj šikmé vzpery. Čo je k tomu treba?

Vzpery pre stĺpy sa dávajú po 25 metroch na stĺpy z oboch strán a tiež na všetky rohové stĺpy. Vzpery by mali byť k stĺpu upevnené vo výške asi 2/3 celkovej výšku stĺpa a mali by byť osadené pod uhlom 60° od roviny zeme. Vzpery by mali mať rovnaký priemer rúr, ako stĺpy, pri plotoch do cca 160 cm výšky môžu byť vzpery aj tenšie. Ak teda používame stĺpy priemeru 48 mm, vzpery 38 mm stačia. Pri použité rovnakého priemeru zemných skrutiek ale musíme dávať pozor na dĺžku vzpier, pretože tenšie vzpery zájdu do skrutiek hlbšie a musíme kúpiť dlhšie vzpery. Pri použití rovnakého priemeru stĺpov aj vzpier a rovnakých zemných skrutiek pre ne potom vychádza dĺžka šikmých vzpier rovnaká, ako je dĺžka stĺpov.

Použitie tenších vzper v rovnakých skrutkách alebo rovnakých vzpier, ako stĺpy v skrutkách väčšieho priemeru môže mať svoje výhody. Síce musíte kúpiť dlhšie vzpery, pretože sa sa vo väčších skrutkách viac zanoria, ale na druhej strane vám väčší rozdiel priemerov dovolí väčšie odchýlky smeru skrutiek voči stĺpom korigovať bez problémov a súčasne máte možnosť použiť dostupnejší štrk frakcie 4-8 na zásyp vzper v zemných skrutkách.

Takže ako osadiť šikmú vzperu k stĺpu na zemnej skrutke?

Najprv si zasunutím vzpery do vrutu odmeriame hĺbku zanorenia a potom túto hodnotu prenesieme na opačný koniec vzpery. Poznačíme fixkou alebo lepiacou páskou. Na stĺpe si poznačíme miesto vo výške dvoch tretín celkovej výšky stĺpa a k tomuto miestu priložíme vzperu tak, aby spodný koniec smeroval k miestu, kde bude vzpera v zemi a na stĺpe lícovali obe značky, na stĺpe aj na vzpere. Dôležité je, aby vzpera presahovala stĺp práve o dĺžku, ktorú bude neskôr vo vrute v zemi. Tak si overíme, či spodný koniec vzpery, miesto zemnej skrutky, nesmeruje na miesto, kde sa nedá vrut osadiť a tiež správnu výšku upevnenia vzpery ku stĺpu.

Keď poznáme miesto pre zemnú skrutku, pod správnym uhlom ju začneme zakrúcať do pôdy. Ak je zem tvrdá, pomôžeme si akumulátorovou vŕtačkou a vrtákom do betónu/kameňa. Stačí priemer 10-12 mm a dĺžky cca 200 mm, rozrušíme zem a vytvoríme otvor pre navedenie vrutu. Neskôr pomôže zem okolo zemnej skrutky zmäkčiť vedro vody. Pri zakrúcaní skrutky do zeme je potrebné pravidelne kontrolovať pomocou vzpery, či ju vedieme v správnom uhle a podľa potreby uhol upravujeme. Používame železnú tyč alebo univerzálny kľúč na zemné skrutky. Na záver osadenia vrutu vzperou kontrolujeme správnu hĺbku skrutky, aby nevznikla vôľa medzi stĺpom a osadenou vzperou.

zemná skrutka pre vzperu

Vzpery sa k stĺpom upevňujú pomocou oceľového háku priemeru 8 mm. Hák má pri ohybe prelis, ktorý nedovoľuje háku do stĺpu spadnúť. Keď je vzpera v zemnej skrutke a opretá o stĺp, poznačíme si miesto pre otvor na hák na stĺpe. Oplatí sa miesto pre otvor najskôr poznačiť jamkárom a kladivom, vrták nám tak nebude behať po celom stĺpe a nepoškodí nám vrchnú poplastovanú vrstvu ani pozinkovanie. Obe poškodenia majú nie len estetický ráz, ale neskôr tu začnú stĺpy korodovať. Používam na to len ostré vrtáky a namiesto lacných, predávaných za výhodnú cenu v setoch radšej kupujem drahšie kobaltové, no s oveľa väčšou životnosťou. Navyše pracujem s dvomi vŕtačkami, jednu menšiu používam s tenkým vrtákom a druhú silnejšiu s veľkým vrtákom.

Dieru začíname vŕtať najskôr menším vrtákom, cca 3 až 4 mm priemeru, potom zväčšíme na priemer 8 mm. Potom vyberieme hák zo vzpery odkrútením matice pod plastovou čiapočkou. Hák vložíme do stĺpa až po prelis, na závitovú časť nasadíme plastovú koncovku vzpery, nasadíme podložku a utiahneme maticu vidlicovým kľúčom č. 14. Na koniec závitu nasadíme späť plastovú čiapočku, ktorá chráni závit pre dažďom a tým aj pred koróziou.

Keď je šikmá vzpera pevne pripevnená k stĺpu, ostáva zasypať vzperu v zemnej skrutke ostrohranným štrkom a tým ju fixovať pred ďalším pohybom aj nenechavcami. Tri skrutky M8, dodávané so zemnou skrutkou, použiť nemusíme, tie sú na stĺpoch vhodné pre ustavenie v kolmej polohe. To pri vzperách nepotrebujeme a ostrohranný štrk fixuje rúru v skrutke dostatočne pevne.

Šikmé vzpery aj samotné stĺpy na oceľových zemných skrutkách sú dostatočne pevné, pritom ich osadíme veľmi ľahko a rýchlo, na rozdiel od betónovania. Síce zaplatíme za skrutku aj stĺp či vzperu, ale nemusíme kupovať cement, štrk, miešadlo, nepotrebujeme kopať jamu ani čakať na vytvrdnutie betónu. Práca ide rýchlo a zvládne ju aj jeden človek.

Takýmto spôsobom ľahko a rýchlo no pevne osadíte na zemné skrutky nie len šikmé vzpery stĺpov pre ploty, aj pre opory vo vinohrade. Okrem kľúča na zemné skrutky a akumulátorovej vŕtačky nepotrebujete nijaké iné náradie a ani pomocníkov, ako je to pri klasickej betonáži stĺpov a ich vzpier.Komentovať